Etusivu ViKKy

Virtain Kylien Kehittämisyhdistys ry

Virtain kylät ovat perustaneet oman yhdistyksen kehittämään ja tukemaan kylien toimintaa.

Alkuhistoriaa

Virtain Kylien Kehittämisyhdistys ry. perustettiin 11.12.2005 Äijännevan koululla. Puheenjohtajaksi v. 2006 valittiin Vesa Postinen,
varapuheenjohtajaksi Hilkka Lahtinen, sihteeriksi Tuija Veija ja rahastonhoitajaksi Pirjo Luodes.
Yhdistyksen tiedottamisesta valittiin vastaamaan Ari Rajamäki.
Puheenjohtajana on toiminut v. 2007-2008 Esko Martin, varapuheenjohtajana Tuomo Jartti, sihteerinä vuoden 2006 loppupuolelta Maria Ahonen. Rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa Tuija Veija.

Tänään

Vuoden 2013 alusta puheenjohtajana toimii Aulikki Länsiaho.

Virtain kaikki kylät ovat kehittämisyhdistyksen jäseniä. Myös Vaskuu on liittynyt vuoden 2009 alusta jäseneksi.
Jäseniä ovat: Killinkoski-Soininkylä, Vaskivesi, Kotala-Hauhuu, Liedenpohja, Kurjenkylä, Jäähdyspohja, Härkönen, Koro, Ohtola-Ikkala-Lahdenkylä, Äijänneva ja Vaskuu.

Yhdistyksen syntyhistoria / Maaseudulla on elämää -hanke

Maaseudulla on elämää -hankkeen syntysanat lausuttiin 8.2.2004, kun Kurjenkylän kylätalolle kokoontui Virtain eri kylien kylätoimijoita miettimään kylien tilannetta. Keskusteluissa kävi ilmi jokaisessa kylässä oleva väestön vähenemisen ja ikääntymisen mukanaan tuomat ongelmat. Samassa yhteydessä todettiin, ettei edes naapurikylän tapahtumista ja palveluista tiedetty paljon mitään.

Yksimielisiä oltiin myös siitä, kuinka suunnaton voimavara ja mahdollisuus loma-asukkaat ovat kylissä, kunhan vain osataan tämä mahdollisuus oikein käyttää. Mitä runsaslukuisemmin heitä on ja mitä pidempään he viettävät aikaansa kakkosasunnollaan, sitä enemmän kylien palveluita käytetään.
Yhteisiä tapaamisia jatkettiin vuorotellen eri kylissä pohtien kylien vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia. Näissä kylävierailuissa päästiin aina tutustumaan isäntäkylän toimintatapoihin ja tarjontaan.

Yhteisesti todettiin, ettei yhteisiä kylien kehittämistoimenpiteitä voida viedä eteenpäin pelkästään vapaaehtoisvoimin, vaan tarvitaan tehokkaampaa työskentelyä. Nämä tavoitteet kirjattiin hankesuunnitelmaksi, joka toimitettiin PoKo ry:lle. Jo tässä vaiheessa keskusteltiin kylien yhteisen yhdistyksen perustamisesta, mutta hankkeen hallinnoijaksi päätettiin valita vankan hankekokemuksen omaava Kurjenkylän kyläyhdistys ry.

Hankesuunnitelmassa yleisiksi tavoitteiksi asetettiin:

1. Kylillä olevien tonttien ja mummonmökkien myyntiin saattaminen www.tontteja.net

2. Saada kaikki Virtain kylät tekemään niitä toimenpiteitä, joita kylien yksittäinen
ja yhteinen kehitys vaatii.
3. Hankkeenvetäjä ja ohjausryhmän jäsenet toimivat yhteyslinkkinä eri kylien välillä
ja erittäin tärkeäksi koettuna yhteyshenkilöinä Virtain kaupunkiin ja muihin
sidosryhmiin päin.
4. Laatia kaikille hankkeeseen osallistuville kylille omat kyläsuunnitelmansa sekä
saada aikaan kylien yhteinen toimintasuunnitelma tuleville vuosille ja sisällyttää
se Virtain kuntasuunnitelmaan.
5. Saada kylien asukasluku nousemaan.
6. Tiivistää kylien välistä yhteistyötä
7. Nostaa palvelutasoa kyläkunnissa.
8. Synnyttää uusia työpaikkoja ja yrittäjyysmahdollisuuksia kyliin.
9. Selvittää kylien yhteisten internetsivujen ylläpitosopimuksen tilanne ja tulevaisuus.
10. Virroilla olevien laajakaistayhteyksien hyödyntäminen erityisesti markkinoinnissa.
11. Saada luotua uskoa omiin mahdollisuuksiin.

Maaseudulla on elämää -hankkeen toiminta alkoi kesällä 2004 ja loppui helmikuun lopussa 2006.

Toimintansa aikana se on luonut hyvän keskusluyhteyden kylien välille. Kylien arvostus ja profiili on noussut tämän myötä.
Toiminnan ei haluttu loppuvan tähän, vaan perustettiin kylien yhteinen yhdistys, joka jatkaa kylien kehittämistä ja yhteistoimintaa.

Virtain Kylien Kehittämisyhdistys ry

Viimeksi päivitetty (09.03.2013 12:57)

 
Finnish (Suomi)